W minioną środę w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Bardzo dobra wiadomość dla uczniów z terenu Gminy Mirów. Gmina otrzymała dofinansowanie na doposażenie szkół w sprzęt multimedialny, komputery, tablety oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 918.165, 16 zł. przy czym 869.495,16 zł. pochodzi z UE w ramach RPO 2014 – 2020, działanie 10.1 – rozwój dzieci i młodzieży. Sprzęt trafi do szkół podstawowych w Mirowie Starym, Bieszkowie Dolnym oraz Zbijowie Małym.

poniedziałek, 15 lipiec 2019 12:33

PODPROGRAM 2018 – efekty

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Już 1 września ruszy oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym. Docelowo będzie do niego uczęszczać dwadzieścioro pięcioro dzieci. Obecnie trwają prace remontowe, które prowadzi firma ALBUD. Termin ich zakończenia zaplanowano na 15 sierpnia. Gmina już przeprowadziła proces rekrutacji.

czwartek, 11 lipiec 2019 09:36

W Mirowie powstanie żłobek

Już w styczniu 2020 roku rodzice z gminy Mirów będą mogli zostawiać swoje pociechy w nowotworzonym żłobku. Gmina Mirów dostała na organizację obiektu rządowe dofinansowanie  w ramach programu „Maluch +”. Żłobek będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Mirowie  i docelowo będzie mógł przyjąć siedemnaścioro dzieci w wieku do 3 lat.

środa, 10 lipiec 2019 11:16

Azbest - informacja

Urząd Gminy Mirów informuję, że od dnia 10 lipca 2019 roku do dnia 18 lipca 2019 r. przyjmuje wnioski na utylizację azbestu pochodzącego z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

piątek, 05 lipiec 2019 11:45

Informacja

Urząd Gminy w Mirowie informuje, że w dniu 08-07-2019 (poniedziałek), w godz. od 1115 do 1200 na terenie Urzędu Gminy w Mirowie będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące programu 500+ i zmian, które weszły w życie po 1 lipca 2019 roku.

piątek, 05 lipiec 2019 07:36

WARMIA I MAZURY

W ostatni weekend czerwca 62-osobowa grupa z gminy Mirów udała się na trzydniową wycieczkę na Warmię i Mazury. Pierwszego dnia wycieczki odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce.

W miniony wtorek 2 lipca w nowobudowanej świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Dolnym odbyło się zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich Bieszkowianki.

poniedziałek, 01 lipiec 2019 05:13

WODOCIĄG W BIESZKOWIE GÓRNYM

W październiku 2018 roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie wodociągu w miejscowości Bieszków Górny w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podzielił środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

wtorek, 25 czerwiec 2019 06:40

KOMUNIKAT

Ze względu na przedłużające się upały, obniżenie poziomu wód i deficyt wody Urząd Gminy Mirów apeluje do mieszkańców Gminy o oszczędne korzystanie z wody pobieranej z wodociągu oraz o nie podlewanie przydomowych ogródków, trawników itp. w czasie upałów. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować przerwami w dostawie wody do celów socjalno-bytowych, szczególnie dla mieszkańców końcowych odcinków sieci wodociągowej. Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:26

Szydłowiec Biega

100 km po Górach Świętokrzyskich,po kamieniach ,skałach,potężnych podbiegach, prawie 3000 m przewyższeń,a do tego pogoda która nie rozpieszczała w dniu wczorajszym i do tego komary które chciały człowieka zjeść żywcem...to wszystko przeżył Karol Grabda z Mirowa. Mało że przeżył to jeszcze dobiegł na 3 miejscu open,potwornie zmęczony, mający za sobą 3 kryzysy na 57,70,95 km.Dobiegł do mety z czasem 13:21:44,był to 5 Ultramaraton ukończony przez Karola.Śmiałków którzy zdecydowali się pobiec ten dystans było ok 30 ,ale nie wszyscy dotarli do mety.Gratulacje dla Karola za ten wyczyn.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:47

Festynowa sobota w gminie Mirów

W minioną sobotę 22 czerwca w dwóch sołectwach gminy Mirów odbyły się festyny rodzinne. Piękna pogoda zachęciła całe rodziny do wspólnej zabawy.

Mieszkańcy Mirówka spotkali się na placu przy siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do dyspozycji najmłodszych była dmuchana zjeżdżalnia oraz strzelnica, a także mnóstwo innych atrakcji, w tym konkursy dla dzieci i rodziców.  Dorośli bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu Echo. Poczęstunek przygotowali organizatorzy – Rada Sołecka Sołectwa Mirówek oraz GFW Ale Babki z Mirówka.

wtorek, 18 czerwiec 2019 06:44

Wybory Ławników na lata 2020 - 2023

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Mirów informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693)  Rada Gminy Mirów najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023. 

czwartek, 13 czerwiec 2019 11:07

Upał – jak się chronić?

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30ºC. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 –13.

SKUTKI

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

środa, 12 czerwiec 2019 11:30

Święto dzieci w gminie Mirów

     W dniu 2 czerwca 2019 na placu przy Urzędzie gminy w Mirowie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Pan Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mirów Panem Wiesławem Morawiakiem życząc wszystkim zgromadzonym, szczególnie dzieciom udanej zabawy.

W trakcie trwania pikniku została także wygłoszona prelekcja na temat zdrowego stylu życia. Dzieci i młodzież uczestniczący w imprezie uzyskali wiele cennych informacji na temat dbałości o swoje zdrowie (m.in. poznali negatywny wpływ na organizm młodego człowieka zażywania środków psychoaktywnych „dopalaczy” oraz spożywania napojów alkoholowych). Po wygłoszonej prelekcji uczniowie odpowiadali na pytania związane ze zdrowiem. Dodatkowym akcentem promującym zachowania prozdrowotne była organizacja biegów dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach biegowych: kat. 1. kl. I-III PSP, kat. 2 kl. IV – VI PSP, kat 3. kl. VII – VIII PSP i III kl. PG, oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez OSP w Rogowie.

W dniu 09.06.2019r. w gminie Mirów odbył się IV Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego - Mirów 2019. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirów p. Wiesław Morawiak.

        W przeglądzie uczestniczyły zespoły obrzędowe z całego regionu radomskiego, prezentując podczas występów ludowe obrzędy i zwyczaje. IV Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego –Mirów 2019 zgromadził na scenie przy Urzędzie Gminy Mirów aż 21 zespołów śpiewaczych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać utwory związane ze zwyczajami i obrzędami dorocznymi. Na scenie zaprezentowało ok. 140 artystów. Każdy z występujących zespołów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową.

W dniach 08-09 czerwca wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek gościł czterdziestopięcioosobowa grupę z rejonu warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty było zaprezentowanie naszego regionu, tradycji, wymiana doświadczeń i integracja środowiska.

Już w dzień przyjazdu, wybrali się na zwiedzanie Szydłowca. Opiekunami grupy były panie Beata Seweryn i Anna Erbel z GBP w Mirowie. Przewodnikiem po zabytkach Szydłowca był pan Kamil Szpunar, który przybliżył historię miasta. Grupa zwiedziła Muzeum Instrumentów Ludowych, Ratusz z tarasem widokowym i Kościół św. Zygmunta. Wieczorem uczestnicy wycieczki bawili się przy ognisku w Zbijowie Dużym, gdzie gościło ich Koło Gospodyń Wiejskich, a rytm nadawał zespół Fair-Play.

Wyniki niedzielnej imprezy potwierdziły niezwykle wysoki poziom sportowy startujących zawodników. W biegu na 5 km zwyciężył Kamil Walczyk (17:04) , drugi był Patryk Kaliński  (17:15) a trzeci Michał Kolaszt (17:26). Wśród kobiet na tym dystansie najszybsza była Karolina Waśniewska (18:59), druga Małgorzata Czarnota (19:28) a trzecia Beata Morawska (24:41). W biegu na 2 km w klasyfikacji mężczyzn zwyciężył Szymon Szymański (7:03), drugie miejsce zajął Kacper Stopa (7:59) a trzecie Olgierd Makowski (8:09). W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Aleksandra Niziołek (8:10) druga dobiegła Amelia Karolak (8:27) a trzecia Marcjanna Rola (8:35). W sumie w imprezie brało udział 111 zawodników, w tym 14 na dystansie 2 km, co jak na pierwszą edycję jest bardzo dobrym wynikiem. Wśród reprezentacji dominowały trzy kluby: Zabiegany Skaryszew, Biegiem Radom oraz Zalesice Team. Biegła też trzyosobowa reprezentacja Iłża Pędzi. Imprezę poprowadził wielokrotny maratończyk a jednocześnie Prezes Klubu Biegiem Radom – Tadeusz Kraska. Imprezę otworzyli przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Mirów, Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak.

Serdeczne podziękowania dla tych, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia. W szczególności należą się podziękowania Karolowi Grabdzie za pomysł i koordynowanie imprezy, ale także jednostkom OSP z Rogowa, Mirowa Starego, Bieszkowa Górnego, nauczycielom oraz uczniom PSP Zbijów Mały, Mirów, oraz Bieszków Dolny, Zespołowi ludowemu ze Zbijowa Dużego, Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu, Komendzie PSP w Szydłowcu, SPZOZ w Mirowie, pracownikom Urzędu Gminy Mirów i oczywiście samorządowi Gminy Mirów za sfinansowanie imprezy. Do zobaczenia podczas kolejnej imprezy !.

Foto: Mateusz Kaluga – Echo Dnia