Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
poniedziałek, 15 styczeń 2018 07:14

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów rozpoczyna realizację projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie”. Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież ze szkół terenu gminy Mirów z klas 1- 7 oraz ich rodzice i mieszkańcy gminy z uwzględnieniem grup defaworyzowanych (tj. osoby do 35 roku życia, osoby bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 55+).

logo

 

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:

 1. Organizacja i prowadzenie Ośrodka Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych w Mirowie:
 1. dyżury konsultantów;
 2. warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy;
 3. warsztaty Inicjatyw lokalnych;
 4. zajęcia edukacyjne dla dzieci z PSP Mirów z zakresu doradztwa zawodowego „Poznaję zawody-wiem kim będę!”
 1. Klinika zdrowego człowieka:
 1. warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia;
 2. aerobik międzypokoleniowy.
 1. Akademia dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego:
 1. warsztaty przyrodnicze;
 2. szkolenie z zakresu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego;
 3. warsztaty fotograficzne międzypokoleniowe;
 4. międzyszkolny konkurs fotograficzny oraz wernisaż.

Projekt jest realizowany przez grantodawcę tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 5342 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 styczeń 2018 08:25