Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
piątek, 15 grudzień 2017 06:48

Inwestycje

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

drogaDroga z udziałem środków samorządu Mazowsza

Tegoroczna jesień sprzyjała inwestycjom drogowym realizowanym w Gminie Mirów. Wykonane zostały remonty dróg w Zbijowie Dużym i Mirówku, a znacznie większym przedsięwzięciem była przebudowa drogi gminnej nr 400308W na odcinku Mirów Nowy – Mirów Stary. W ramach tego zadania zmodernizowany został odciek 540 metrów drogi gruntowej położony w bardzo podmokłym terenie. Droga została podwyższona, wykonane zostały rowy, a nawierzchnię z kruszywa łamanego ułożono na solidnej podbudowie. To drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku ubiegłym, gdy powstał odcinek o długości 300 metrów. Zadanie wykonane w roku 2017 zostało dofinansowane w kwocie stu tysięcy złotych z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów rolnych. Środki te pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Grochbud II ze Starachowic. Łączny koszt inwestycji wyniósł 204,600 zł.

 

Szkoła w Zbijowie Małym z nową elewacją

Kończą się prace związane z realizacją unijnej inwestycji pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie odnawianych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Mirów”. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym ma już nową elewację, wkrótce zamontowane będą pompy ciepła i zakończy się kompleksowa termomodernizacja całego budynku. Takie same urządzenia montowane są również w Świetlicy Wiejskiej ze Strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym. Pierwsza część projektu zakończyła się już kilka miesięcy temu, przy obu obiektach zamontowane zostały wówczas instalacje fotowoltaiczne. Całkowita wartość projektu wynosi 1 366 713 złotych. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich stanowi osiemdziesiąt procent całkowitych wydatków kwalifikowanych tego zadania.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Mirów, w szczególności zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków, redukcja kosztów związanych z obsługą energetyczną budynków, zwiększenie termoizolacyjności budynków oraz redukcja emisyjności, w tym CO2.

Dotacja wojewody na inwestycję drogową w 2018 r.

W dniu 29 listopada Wojewoda Mazowiecki zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" na rok 2018. Spośród 85 gmin, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, zadanie zgłoszone przez Gminę Mirów znalazło się na 20 miejscu. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka o długości 995 mb drogi gminnej nr 400308 w miejscowości Rogów. Na całym odcinku ułożona zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia, powstanie nowy szeroki chodnik, a wszystkie wjazdy na posesje zostaną wykonane z kostki betonowej. Planowana jest także kompleksowa modernizacja odwodnienia poprzez odtworzenie i umocnienie rowów. W zakres inwestycji wchodzą ważne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, powstanie m.in. zatoka autobusowa i wyniesione przejście dla pieszych. Ponadto komfort użytkowników zapewni przebudowa połączenia z drogą powiatową, przy której również powstanie kilkadziesiąt metrów chodnika.

  • Nowa_elewacja_na_szkole_w_Zbijowie_Małym_1
  • droga

Simple Image Gallery Extended


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 6611 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 grudzień 2017 06:50